Hur gör jag

Här hittar du information om hur du ger behörighet till ny vårdpersonal, flyttar en patient och rapporterar en biverkning.

Ge behörighet till ny vårdpersonal

Logga in i Dermareg, gå in på ”Användaradministration”, klicka på ”Lägg till” och fyll i obligatoriska fälten (märkt med * samt nya användarens email).

Eller:

Maila koordinator Maria på maria.e.lundqvist@regionstockholm.se med personen som ska läggas till: namn, email och vilken klinik.

Flytta en patient

Maila koordinator Maria, maria.e.lundqvist@regionstockholm.se, med ”Patient-ID” (OBS! Ej patientens personnummer) och information om från vilken klinik till vilken klinik patienten ska flyttas.

Flytten genomförs så fort som möjligt och du får ett meddelande på mailen när detta är gjort.

Rapportera en biverkning

För närvarande måste registreringen av biverkningar i registret och till Läkemedelsverket göras parallellt. Vi arbetar med att ta fram en modul där en registrering ska räcka för både registret och läkemedelsverket.

Vilka regler finns?

Detta står i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2012:14, 19§:

”Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.”

”Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens. Även biverkningar i samband med felanvändning, förgiftningar, överdoseringar, missbruk eller användning utanför godkänd indikation ska rapporteras enligt EU:s regler.”

Vid godkännandet av nya läkemedel är endast de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad. En bra biverkningsrapportering är därför av stor betydelse för att klargöra riskprofilen hos läkemedel när de kommit i normalt bruk av patienter. Det är särskilt viktigt att rapportera biverkningar för läkemedel som är föremål för så kallad utökad övervakning, märkta med en svart triangel:

Triangel-biverkning-3-768x177

Kontaktperson

Maria Lundqvist
E-post: maria.e.lundqvist@regionstockholm.se
Telefon: 070–001 10 48