Logga in i PER

Här loggar du in i PER – Patientens egen registrering.

Välkommen till svenskt kvalitetsregister för atopiskt dermatit

SwedAD är ett nationellt kvalitetsregister för Atopisk Dermatit med syfte att kontinuerligt  förbättra behandling och uppföljning av patienter med atopisk dermatit.

Vad är ett kvalitetsregister?

Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Kvalitetsregister ger sjukvården en möjlighet att utvärdera vården och göra den bättre.

Vad är SwedAD?

SwedAD är ett patient- och kvalitetsregister för atopisk dermatit som gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra patienter i samma situation.

Vad är PER?

PER – Patientens Egen Registrering – är en digital tjänst där du svarar på frågor om din hälsa innan vårdmötet. Frågorna handlar bland annat om smärta, livskvalitet och ditt vardagsliv.