Logga in i PER

Här loggar du som vårdgivare in i PER – Patientens egen registrering. Patienter <4 år ska ej fylla i PER, där görs enbart EASI.

Logga in i registret

Här loggar du in i registret.

Välkommen till SwedAD:s hemsida för vårdgivare och forskare

SwedAD är ett nationellt kvalitetsregister för Atopisk Dermatit med syfte att kontinuerligt  förbättra behandling och uppföljning av patienter med atopisk dermatit. Här kan du läsa mer om SwedAD och logga in i registret, som vårdgivare.

Ge behörighet

Vill du ge ny vårdpersonal behörighet till SwedAD? Här får du information om hur du går till väga.

Flytta en patient

Behöver du flytta en patient från en klinik till en annan i SwedAD? Här får du information om hur du går till väga.

Rapportera en biverkning

Det är viktigt att alla eventuella biverkningar av ett läkemedel rapporteras till läkemedelsverket. Här kan du rapportera en biverkning.

EASI kalkylator

EASI-kalkylatorn (Eczema Area and Severity Index) är ett verktyg utformat för att hjälpa dig att objektivt mäta och övervaka ditt eksem över tid.