Årsrapporter

Här hittar du SwedAD:s årsrapporter. Där kan du läsa om registrets verksamhet och statistik för det gångna året.