Forskning

Här hittar du information relaterat till forskning.

Datauttag

Om du önskar datauttag från SwedAD för forskning skickar du din ansökan, tillsammans med samtliga begärda handlingar och bilagor, till koordinator Maria på maria.e.lundqvist@regionstockholm.se 

Inkommen ansökan granskas sedan av SwedAD´s arbetsgrupp och beslut om utelämnande av data tas av SwedAD´s styrgrupp. Normalt lämnas endast avidentifierade uppgifter och de variabler som är relevanta för forskningsfrågeställningen ut till forskaren.

Generell information om svenska kvalitetsregister och om forskning på data från kvalitetsregister finns på www.kvalitetsregister.se 

Publicering, erkännanden och författarskap

För samtliga publikationer som använder data från SwedAD, ska det i metodavsnittet framgå att data är hämtat från SwedAD. För författarskap gäller sedvanliga regler.

Det är också viktigt att SwedAD får information om alla publikationer som genereras från SwedAD-data, eftersom SwedAD är skyldig att redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till. Informationen skickas till SwedAD:s koordinator, maria.e.lundqvist@regionstockholm.se

Publikationer

Här samlas vetenskapliga publikationer där SwedAD-data har använts i forskningen. Det är viktigt att SwedAD får information om alla publikationer som genereras från SwedAD-data, eftersom SwedAD är skyldig att redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till.

Om du har publicerat forskning som använt SwedAD-data ber vi dig därför att skicka information om detta till SwedAD´s koordinator, Maria, maria.e.lundqvist@regionstockholm.se

Tack på förhand!

Mer information

Här hittar du generell information om svenska kvalitetsregister och om forskning på data från kvalitetsregister.