Vad är SwedAD?

Swedish Atopic Dermatitis, SwedAD, är ett nationellt kvalitetsregister för atopisk dermatit. Registret gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för patienter med atopisk dermatit. 

SwedAD fungerar genom att läkare, sjuksköterskor och kuratorer från olika hudmottagningar i landet matar in besöksdata i registret

Tillsammans gör vi vården bättre

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient och anhörig. För att kunna göra det registrerar vårdgivaren du går hos uppgifter i det Nationella kvalitetsregistret SwedAD – Svenskt kvalitetsregister för atopisk dermatit. 

Kvalitetsregistret gör det möjligt för oss att följa upp och förbättra vården för dig och andra patienter i samma situation. Förbättringsarbetet möjliggörs av alla patienters medverkan så att vi på gruppnivå kan jämföra resultat mellan olika enheter i landet. 

Med uppgifterna i registret får vi unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten. Genom att lämna ditt bidrag till kvalitetsregistret är du med och förbättrar vården.

Forskning

SwedAD används också i många forskningsprojekt varje år. Genom att analysera registerdata kan forskarna dra slutsatser om hur atopisk dermatit uppkommer och utvecklas, och vilken effekt olika behandlingar har. Tack vare forskningen ökar kunskapen och vården för atopisk dermatit kan förbättras. 

Namnet på kvalitetsregistret är en förkortning från engelska eftersom det underlättar även internationell forskning och utbyte av kunskap.

Atopikerna är en förening som finns till för dig med atopiskt eksem och för dig som närstående.