PER - Patientens egen registrering

PER, Patientens Egen Registrering, är en datortjänst där du svarar på frågor om din hälsa inför ditt besök.

Fördelarna med PER är många

  • Du kan enkelt följa sjukdomsförloppet och se behandlingseffekterna.
  • Du blir mer delaktig i din egen vård, vilket kan ge bättre behandlingseffekt och resultat av rehabilitering.
  • Med hjälp av den översikt du får, blir det lättare att följa och förstå din sjukdom.
  • Besvara gärna rutinfrågorna i PER inför ditt besök. Då blir det mer tid för övriga frågor och samtal vid besöket.
  • Registrering i PER är ett bra stöd för den fortsatta behandlingen, som du och din läkare beslutar om.

Så här använder du PER

Du kan registrera PER på olika sätt.

  • Logga in via BankID
  • Registrera på skärm på mottagningen
  • Pappersblankett på mottagningen

Logga in

Här loggar du in i PER – Patientens egen registrering.